Qui
Som
 

Passió per dignificar vides

El Col·legi Oficial de Terapeutes Ocupacionals dels Illes Balears (COTOIB) és una Corporació de Dret Públic, amb personalitat jurídica pròpia i amb plena capacitat per al compliment dels seus fins i l’exercici de les seves funcions.

La Teràpia Ocupacional es practica a les illes Balears des de l’any 1976. Els inicis del COTOIB sorgeixen l’any 2005 per la voluntat d’agrupar-se d’unes quantes i quants terapeutes ocupacionals, amb un cens inicial de 23 professionals. El reconeixement de la primera Junta de Govern es va produir el 10 de febrer del 2007, la publicació al BOIB dels primers estatuts del COTOIB.

La finalitat i essència
del COTOIB és:

La representació exclusiva de la professió del/la Terapeuta Ocupacional en qüestions d’àmbit autonòmic.

L’ordenació de la professió, en totes les seves formes i especialitats, dins del marc legal aplicable i que afectin la professió de la Teràpia Ocupacional, amb respecte als principis de deontologia, eficàcia, independència i responsabilitat.

La defensa dels drets i interessos generals de la Teràpia Ocupacional i dels col·legiats i col·legiades davant els poders públics i privats.

Participar i col·laborar amb les administracions públiques i privades en la defensa de la professió i dels usuaris i usuàries de Teràpia Ocupacional.

Participar i col·laborar amb les administracions públiques i privades contribuint al desenvolupament i promoció de la defensa del dret i promoció de la salut.

col·legiades. Per a això es promourà i organitzarà la formació i perfeccionament professional facilitant als col·legiats i col·legiades l’exercici de la professió.

Fomentar la solidaritat professional i promoure el progrés de la Teràpia Ocupacional i l’augment de les competències i del prestigi de la professió.

Fomentar per sí mateixa, o per mitjà de la col·laboració amb tercers, la recerca i el desenvolupament de la Teràpia Ocupacional.

Portar el cens de professionals i el corresponent registre de títols amb quantes dades s’estimin necessàries per a una millor informació, així com elaborar les estadístiques que es considerin necessàries per a la realització d’estudis, projectes i propostes relacionades amb l’exercici de la professió.

El COTOIB forma part del Consell General de Col·legis de Teràpia Ocupacional (CGCTO).
https://consejoterapiaocupacional.org/

Junta de
Govern

Des del 12 de febrer de 2022 la composició de la Junta de Govern del Col·legi Oficial de Terapeutes Ocupacionals està formada per:

ellipse-outline

Presidenta

Elisabet Cabello Escudé
ellipse-outline

Vicepresident

Kírian Canals Sallent
ellipse-outline

Secretària

Margalida Ramon Barceló
ellipse-outline

Tresorera

Ana Sánchez Fernández
ellipse-outline

Vocal

Marta Blanco Vila
ellipse-outline

Vocal

Neus Planas Gayá
Col·legia't i avança en la teva professió

Col·legia't i avança en la teva professió

Col·legi Oficial de Terapeutas Ocupacionals de les Illes Balears

Codi
deontològic

El codi deontològic és comú per a totes les comunitats autònomes i va ser aprovat pel Consell de Col·legis de Teràpia Ocupacional

Transparència

Consulta'ns qualsevol dubte que tinguis