Teràpia
Ocupacional

Passió per dignificar vides

Què és la
teràpia
ocupacional

La Teràpia Ocupacional està definida per la Federació Mundial de Terapeutes Ocupacionals (WFOT per les sigles en anglès) com una professió sanitària que s’ocupa de la promoció de la Salut i el Benestar a través de l’ocupació.

El principal objectiu de la Teràpia Ocupacional és capacitar a les persones per participar en les activitats de la vida diària (AVD).

La Teràpia ocupacional ofereix una àmplia varietat de serveis de rehabilitació i recuperació a les persones de totes les edats, grups i comunitats, amb la finalitat de facilitar la seva plena participació en la vida quotidiana i la seva plena inclusió en la societat, en el seu entorn de llar, educació, treball i oci.

Atenció especialitzada (unitats de rehabilitació, hospitalització breu, mitja estada o llarga estada, hospital de dia, unitats ambulatòries, unitats de rehabilitació comunitària…), educació sanitària, mútues, Atenció Primària, etc

Atenció precoç, centres de dia, atenció domiciliària, llarga estada i cures pal·liatives.

Centres de rehabilitació laboral, residències, serveis de rehabilitació comunitària, centres socials, associacions

Centres d’educació ordinària i especial, serveis d’assessorament i atenció educativa

Universitats i equips de recerca.

Ortopèdia, peritatge i prevenció de riscos.

Colégiate y avanza en tu profesión

Col·legia't i avança en la teva professió

On estudiar?

La Teràpia Ocupacional és un grau universitari de 

4 anys que actualment es pot estudiar a:

Consulta'ns qualsevol dubte que tinguis