Política de privadesa

Qui és el responsable del tractament de les vostres dades personals?

COL·LEGI OFICIAL DE TERAPEUTS OCUPACIONALS DE LES ILLES BALEARS és el responsable del tractament de les dades personals de l’usuari i t’informa que aquestes dades seran tractades de conformitat amb el que disposa el Reglament (UE) 2016/679, de 27 d’abril (GDPR), i la Llei Orgànica 3/2018, del 5 de desembre (LOPDGDD).

Quina tipologia de dades us sol·licitem i tractem?

Segons el formulari o manera d’obtenir les teves dades, sempre us demanem els mínims necessaris per complir els fins detallats en cada cas.

Per què tractem les vostres dades personals i per què ho fem?

Segons el formulari on haguem obtingut les teves dades personals, les tractarem de manera confidencial per assolir les finalitats:

Al formulari Contacte

Donar resposta a les consultes o qualsevol tipus de petició que sigui realitzada per l’usuari a través de qualsevol de les formes de contacte que es posen a la vostra disposició a la pàgina web del responsable. Per linterès legítim del responsable, art. 6.1.f GDPR

Enviar comunicacions comercials publicitàries per correu electrònic, fax, SMS, MMS, xarxes socials o qualsevol altre mitjà electrònic o físic, present o futur, que possibiliti realitzar comunicacions comercials. Aquestes comunicacions seran realitzades pel responsable i estaran relacionades amb els seus productes i serveis, o dels seus col·laboradors o proveïdors, amb què aquest hagi assolit algun acord de promoció. En aquest cas, els tercers mai no tindran accés a les dades personals.
Pel consentiment de l’interessat, 6.1.a GDPR

Realitzar anàlisis estadístiques i estudis de mercat.
Per linterès legítim del responsable, art. 6.1.f GDPR

Al formulari Newsletter

Remetre butlletins informatius, novetats, ofertes i promocions en línia.
Pel consentiment de l’interessat, 6.1.a GDPR

Al formulari Currículum

Fer partícip l’interessat en els processos de selecció de personal i analitzar el perfil del sol·licitant per tal de seleccionar un candidat per al lloc vacant del responsable.
Pel consentiment de l’interessat, 6.1.a GDPR

Al formulari Inscripció soci

Gestionar i tramitar qualsevol tipus de sol·licitud dinformació, incloses aquelles dirigides a fer-se soci.

Mantenir informats els socis amb les accions que duem a terme. Divulgació de les activitats.
Per executar un contracte o precontracte, 6.1.b GDPR

Enviar comunicacions comercials publicitàries per correu electrònic, fax, SMS, MMS, xarxes socials o qualsevol altre mitjà electrònic o físic, present o futur, que possibiliti realitzar comunicacions comercials. Aquestes comunicacions seran realitzades pel responsable i estaran relacionades amb els seus productes i serveis, o dels seus col·laboradors o proveïdors, amb què aquest hagi assolit algun acord de promoció. En aquest cas, els tercers mai no tindran accés a les dades personals.
Pel consentiment de l’interessat, 6.1.a GDPR

Realitzar anàlisis estadístiques i estudis de mercat.
Per linterès legítim del responsable, art. 6.1.f GDPR

Xarxes Socials

Contacte a través de les Xarxes Socials per tal de mantenir una relació entre l’Usuari i el Responsable que pot incloure les operacions següents:

  • Tramitar les vostres sol·licituds i consultes.
  • Informar sobre activitats i esdeveniments.
  • Informar sobre productes i/o serveis.
  • Interactuar a través dels perfils oficials. L’usuari disposa d’un perfil a la mateixa xarxa social i ha decidit unir-se a la xarxa social del Responsable, mostrant així el seu interès en la informació que s’hi publiqui, per tant en el moment de sol·licitar seguir la nostra pàgina oficial, ens facilita el seu consentiment per al tractament de les vostres dades. L’Usuari pot accedir en tot moment a les polítiques de privadesa de la pròpia xarxa social, així com configurar el seu perfil per garantir-ne la privadesa. L’Usuari una vegada sigui seguidor o s’hagi unit a la xarxa social del Responsable, podrà publicar-hi comentaris, enllaços, imatges, fotografies o qualsevol altre tipus de contingut suportat per aquesta. L’usuari, en tots els casos, ha de ser el titular del contingut publicat, gaudir dels drets d’autor i de propietat intel·lectual o comptar amb el consentiment dels tercers afectats.
  • Enviament de comunicacions comercials relatives a les activitats de les empreses del Grup, així com empreses externes a aquest, amb la qual cosa s’hagin establert acords comercials de col·laboració o intermediació.

Pel consentiment de l’interessat, 6.1.a GDPR

Missatgeria Instantània

Agendar cites i reunions amb el responsable.
Per linterès legítim del responsable, art. 6.1.f GDPR

Enviar comunicacions comercials publicitàries per e-mail, fax, SMS, MMS, xarxes socials o qualsevol altre mitjà electrònic o físic, present o futur a clients, que possibiliti fer comunicacions comercials referents a productes o serveis que siguin similars als que inicialment van ser objecte de contractació amb el client (art. 21.2 LSSI).
Per linterès legítim del responsable, art. 6.1.f GDPR

Gestionar, mantenir, millorar o desenvolupar els serveis prestats.
Per executar un contracte o precontracte, 6.1.b GDPR

Gestionar la seva compra o comanda en línia, processar el pagament i procedir a l’enviament o activació del mateix, en base a les condicions generals de contractació.
Per executar un contracte o precontracte, 6.1.b GDPR

Enviar pressupostos comercials sobre productes i serveis.
Per executar un contracte o precontracte, 6.1.b GDPR

Enviar comunicacions comercials publicitàries per correu electrònic, fax, SMS, MMS, xarxes socials o qualsevol altre mitjà electrònic o físic, present o futur, que possibiliti realitzar comunicacions comercials. Aquestes comunicacions seran realitzades pel responsable i estaran relacionades amb els seus productes i serveis, o dels seus col·laboradors o proveïdors, amb què aquest hagi assolit algun acord de promoció. En aquest cas, els tercers mai no tindran accés a les dades personals.
Pel consentiment de l’interessat, 6.1.a GDPR

Donar resposta a les consultes o qualsevol tipus de petició que sigui realitzada per l’usuari a través de qualsevol de les formes de contacte que es posen a la vostra disposició a la pàgina web del responsable.
Per linterès legítim del responsable, art. 6.1.f GDPR

Videovigilància

Finalitat Seguretat i control d’accessos, control laboral i de l’activitat interna Legitimació Interès públic per la seguretat i el control d’accessos i Interès legítim del Responsable basat en l’Art. 20.3 de l’Estatut dels  Treballadors Conservació Un màxim de 30 dies
Pel consentiment de l’interessat, 6.1.a GDPR

Imatges i enregistraments

Fitxer amb imatges estàtiques i/o dinàmiques. Inclou la publicació als mitjans del responsable dentratamiento o de tercers.
Pel consentiment de l’interessat, 6.1.a GDPR

Clients i proveïdors

Gestió comercial amb clients i proveïdors
Per linterès legítim del responsable, art. 6.1.f GDPR

Exclusió publicitària

Gestió de dades per evitar l’enviament de comunicacions comercials a qui hagi manifestat la seva negativa o oposició a rebre-les.
Per complir una obligació legal, 6.1.c GDPR

Publicitat comercial

Gestió publicitària i prospecció comercial. Inclou dades de fonts legítimes daccés públic.
Per linterès legítim del responsable, art. 6.1.f GDPR

Dret dels interessats

Atendre les sol·licituds dels ciutadans en l’exercici dels drets que estableix el GDPR
Per complir una obligació legal, 6.1.c GDPR

Prevenció Blanqueig de Capitals

Gestió de dades per a la prevenció de Blanqueig de Capitals i finançament del terrorisme.
Per complir una obligació legal, 6.1.c GDPR

Usuaris Web, app i altres plataformes del responsable

Dades didentificació dels usuaris que accedeixen al web corporatiu.
Per linterès legítim del responsable, art. 6.1.f GDPR

Formació, cursos, tallers, activitats o similar

Gestió de les condicions daccés i ús.
Per linterès legítim del responsable, art. 6.1.f GDPR

Connexió a la xarxa Wifi

Realitzar anàlisis estadístiques i estudis de mercat.
Per linterès legítim del responsable, art. 6.1.f GDPR

Realitzar enquestes de satisfacció i qualitat.
Per linterès legítim del responsable, art. 6.1.f GDPR
Pel consentiment de l’interessat, 6.1.a GDPR

Dades de menors o vulnerables

El responsable no demanarà ni tractarà dades personals de menors de catorze anys, sense donar ple compliment als requisits establerts a la normativa aplicable de protecció de dades, quant al compliment del deure d’informar i l’obtenció d’aquells consentiments que siguin necessaris. Les dades recollides es tractaran per a la gestió de les finalitats informades. El responsable disposa de les mesures de seguretat adequades per a la seguretat daquestes dades.
Pel consentiment de l’interessat, 6.1.a GDPR

Representants legals i persones de contacte

En cas que sigueu representant legal o persona de contacte d’alguna de les entitats o persones amb què la Fundació es relaciona, el responsable tractarà les vostres dades per controlar el desenvolupament de la relació pretesa.
Pel consentiment de l’interessat, 6.1.a GDPR

Durant quant de temps guardarem les vostres dades personals?

Es conservaran durant no més temps del necessari per mantenir la fi del tractament o hi hagi prescripcions legals que dictaminin la seva custòdia i quan ja no sigui necessari, se suprimiran amb mesures de seguretat adequades per garantir l’anonimització de les dades o la destrucció total de els mateixos.

A qui facilitem les vostres dades personals?

No està prevista cap comunicació de dades personals a tercers excepte, si fos necessari per al desenvolupament i execució de les finalitats del tractament, als nostres proveïdors de serveis relacionats amb comunicacions, amb els quals el responsable té subscrits els contractes de confidencialitat i encarregat de tractament exigits per la normativa vigent de privadesa.

Realitzem transferències internacionals?

De conformitat amb el que disposa l’article 44 del RGPD, l’autorització de transferència internacional de dades a un país que no ha estat declarat com a país amb un nivell adequat de protecció només es pot atorgar si s’obtenen garanties suficients. Així, es pot atorgar si el responsable del tractament aporta un contracte escrit, subscrit entre l’exportador i l’importador de dades, en què constin les garanties necessàries de respecte a la protecció dels interessats i es garanteixi l’exercici dels seus drets.

És possible que el responsable compti amb serveis de proveïdors que tinguin servidors o seus en altres llocs i, per tant, s’efectuïn aquestes transferències. Per consultar el llistat actualitzat de proveïdors, consulteu el responsable o mitjançant info@cotoib.es

Quins són els vostres drets?

Els drets que assisteixen a l’usuari són:

  • Dret a retirar el consentiment en qualsevol moment.
  • Dret d’accés, rectificació, portabilitat i supressió de les vostres dades, i de limitació o oposició al tractament.
  • Dret a presentar una reclamació davant de l’autoritat de control (www.aepd.es) si considera que el tractament no s’ajusta a la normativa vigent.

Dades de contacte per exercir els seus drets:

Col·legi Oficial de Terapeutes Ocupacionals de les Illes Balears
Reverend Francisco Sitjar, 1
Edifici «Espai Empresarial» 1/37
7010 Palma de Mallorca, Illes Balears.
info@cotoib.es

Dades de contacte del delegat de protecció de dades:

Consultancy X3 SL
Jaume Balmes, 26
07005 Palma de Mallorca, Illes Balears
gestion@grupox3.es

Caràcter obligatori o facultatiu de la informació facilitada per l’usuari

Els usuaris, mitjançant la marcació de les caselles corresponents i l’entrada de dades als camps, marcats amb un asterisc (*) al formulari de contacte o presentats en formularis de descàrrega, accepten expressament i de forma lliure i inequívoca, que les seves dades són necessaris per atendre la seva petició, per part del prestador, i és voluntària la inclusió de dades en els camps restants. L’usuari garanteix que les dades personals facilitades al responsable són veraces i es fa responsable de comunicar-ne qualsevol modificació.

El responsable informa que totes les dades sol·licitades a través del lloc web són obligatòries, ja que són necessàries per a la prestació d’un servei òptim a l’usuari. En cas que no es facilitin totes les dades, no es garanteix que la informació i els serveis facilitats siguin completament ajustats a les seves necessitats.

Si per algun tipus de mitjà, ens facilita dades de caràcter personal d’altres persones, el responsable adverteix que ho haurà de fer amb el seu consentiment i haver informat, amb caràcter previ, dels aspectes continguts en aquesta Política de Privadesa.

Així mateix, el responsable es compromet a facilitar a qualsevol tercer les dades del qual ens faciliti la informació que sigui pertinent, de conformitat amb el que disposa l’article 14 del Reglament General.

Mesures de seguretat

Que de conformitat amb el que disposen les normatives vigents en protecció de dades personals, el responsable està complint amb totes les disposicions de les normatives GDPR i LOPDGDD per al tractament de les dades personals de la seva responsabilitat, i manifestament amb els principis descrits a l’article 5 del GDPR, pels quals són tractats de manera lícita, lleial i transparent en relació amb l’interessat i adequats, pertinents i limitats a allò necessari en relació amb els fins per als quals són tractats.

El responsable garanteix que ha implementat polítiques tècniques i organitzatives apropiades per aplicar les mesures de seguretat que estableixen el GDPR i la LOPDGDD per tal de protegir els drets i les llibertats dels usuaris i els ha comunicat la informació adequada perquè puguin exercir-los.

Per a més informació sobre les garanties de privadesa, pots adreçar-te al responsable a través del Col·legi Oficial de Terapeutes Ocupacionals de les Illes Balears – Reverend Francisco Sitjar, 1 «Edifici Espai Empresarial» 1/37 – 07010 Palma de Mallorca – info@cotoib .és. Dades de contacte del delegat de protecció de dades: Consultancy X3 SL, Jaume Balmes, 26 – 07005 Palma de Mallorca – gestion@grupox3.es

Vigència

Aquesta política de privadesa és vigent des del 23/10/2023

El responsable es reserva el dret de modificar aquesta política per adaptar-la a futures actualitzacions legislatives o jurisprudencials que siguin aplicables, o per altres motius tècnics, operatius, comercials, corporatius, etc. Si com a conseqüència dels canvis, es veiessin afectats els drets dels usuaris, el responsable es compromet a informar sobre els motius.