Col·legia't

Passió per dignificar vides

Per què
col·legiar-te?

Requisit legal

De conformitat amb l’article 4 de la Llei 5/2006, de 30 de març, de creació del Col·legi Oficial de Terapeutes Ocupacionals de les Illes Balears (BOIB núm. 50, de 6 d’abril de 2006 ) “per a exercir la professió de terapeuta ocupacional de les Illes Balears és requisit imprescindible la incorporació en el Col·legi de Terapeutes Ocupacionals de les Illes Balears, sense perjudici del que disposi la legislació bàsica estatal”, i segons l’article 13 de la Resolució del conseller de Presidència, per la qual és qualifiquen positivament els nous Estatuts del Col·legi Oficial de Terapeutes Ocupacionals dels Illes Balears ( BOIB Num. 57, de 21 d’abril de 2012) “la incorporació al Col·legi Oficial de Terapeutes Ocupacionals dels Illes Balears serà requisit necessari i indispensable per a l’exercici de la professió de terapeuta ocupacional en la Comunitat Autònoma dels Illes Balears”.

Colégiate

Defensa i representació de la Teràpia Ocupacional a les Illes Balears

Per a què
col·legiar-te

Aportar valor a la nostra 
disciplina i a la societat

Colégiate

Defensa i representació de la Teràpia Ocupacional a les Illes Balears

Colégiate

Participació en els grups de treball, accions i altres activitats proposades i/o desenvolupades pel col·legi

Colégiate

Difusió i visibilització del rol professional de la/el terapeuta ocupacional

Colégiate

Defensar i protegir els drets i interessos dels usuaris dels serveis professionals de Teràpia Ocupacional

Colégiate

Participació en els grups de treball, accions i altres activitats proposades i/o desenvolupades pel col·legi

Col·legia't i avança en la teva professió

Col·legia't i avança en la teva professió

Obtenció de
serveis i beneficis

Colégiate

Els i les professionals de Teràpia Ocupacional, per exercir la seva professió tant en l’àmbit privat com en el públic de les Illes Balears tenen l’obligació d’estar col·legiats o col·legiades.

La quota col·legial anual és de 150€, fraccionant-se aquesta quantitat cada quatre mesos, passant-se l’abonament els mesos de gener, maig i setembre, sent cadascuna de les quotes de 50€. Per a mantenir la condició de col·legiat o col·legiada, s’ha d’abonar de manera periòdica aquesta quantitat en concepte de “quota de col·legiat/da”, o bé, domiciliant el cobrament de les quotes col·legials.

Consulta'ns qualsevol dubte que tinguis